przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

Projekt

A A A

Program wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022

 

Program wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022

Gmina Miasto Sochaczew informuje o uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025- edycja 2022, moduł II-zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Dofinansowanie funkcjonowania Klubu „Senior +” w Gminie Miasto Sochaczew z siedzibą przy Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie który zapewnia 20 miejsc wynosi: 38.880,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 127.497,00 zł

Celem funkcjonowania Klubu „Senior +” w Gminie Miasto Sochaczew z siedzibą w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

 

 


 

Gmina Miasto Sochaczew  otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ ” ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”.

Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to  225 690,00 zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 176 118,00 zł.

 Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych (60+), nieaktywnych zawodowo mieszkających w Sochaczewie poprzez utworzenie Klubu Seniora.

W ramach realizacji zadania udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Klub Seniora będzie mieścił się w budynku Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90,  w klubie stworzonych zostanie 20  miejsc.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo – adaptacyjnych, a także zakupie wyposażenia. W Klubie Seniora znajdować się będą pomieszczenia, spełniające minimum standardu wskazanego w programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Klub Seniora rozpocznie swoją działalność od stycznia 2022 r. Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod koniec 2021 r.

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. EDYCJA 2021

kontakt