przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - Usługi Opiekuńcze 2022r.

A A A

Sochaczew, 16.12.2021 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w
okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

 


Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania UO 2022.pdf 


Sochaczew, 29-11-2021

 

 

Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 2022 roku 

Numer postępowania: CUS. 262.4.2021

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty UO222.pdf

 

 

 


 

Sochaczew, 25-11-2021

 


Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 2022 roku 

Numer postępowania: CUS. 262.4.2021


Informacja z otwarcia ofert


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:


Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 2022 roku

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

 FIRMA „GWARANT: TOMCZYK Sp. J.

Ul. Rynek 3A

67-200 GŁOGÓW

Cena

Termin płatności

603 456.00 PLN

21 dni 


 

Sochaczew, 25-11-2021


Dotyczy: " Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 2022 roku 

Numer postępowania: CUS. 262.4.2021


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:


Nazwa

Wartość brutto

Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

 

590 525,00 zł

 

 

 

 


Sochaczew, 15.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 

" Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 2022 roku”

 

2021_BZP 00267691_01.pdf

CCF20211115.pdf

SWZ CUS Sochaczew-2.docx

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc

Zał 2 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.(1).docx

Zał 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx

Zał. 4 projekt umowy CUS.doc

Zał. 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków..docx

załącznik_nr_5_wykaz_usług.doc

załącznik_nr_6_wykaz_osób(1).doc

Zał. 7 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx

kontakt