przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184516 odwiedzin

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

A A A

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

  I. Wymagania niezbędne wobec kandydata

  1) korzystanie z pełni prawa publicznych,

  2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

  3)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną

  4) wykształcenie :minimum średnie

  5) posiadanie nieposzlakowanej opinii

   

  II. Wymagania dodatkowe

  1) preferowane będą osoby posiadające minimum roczne doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi

  2)preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, opiekuna osoby niepełnosprawnej

  3) dyspozycyjność

  4) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi

  III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

   

  IV. Obowiązki opiekuna:

  Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego

  1) wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych

  - zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia

  - pomoc w dotarciu do toalety

  - zabiegi higeniczne

  2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych m.in.:

  - pomoc w spożywaniu posiłków, lub karmienie,

  - pomoc w ubieraniu,

  - umożliwienie spędzania czasu na wózku,

  3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:

  - wspólne zabawy,

  - spacery,

  - zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

   

V. Wymagane dokumenty

a) CV,

b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,ukończone kursy,

d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

e) klauzula wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90- w sekretariacie pokój nr213, pocztą na adres Centrum Usług Społecznych Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w zaklejonej kopercie z dopiskiem:,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”,lub na adres e-mail sekretariat@cussochaczew.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 27.04.2021 do godziny 15.00.

Informacje dotyczące programu pod numerem telefonu: 046 863 14 81 wew 216 ( Pani Zydlewska Marzena)

Wyłonienie kandydatów i podpisanie umowy nastąpi w momencie otrzymania dotacji na realizację zadania.


Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji.pdf

 

kontakt