przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

Koordynator do spraw dostępności

A A A

Koordynator do spraw dostępności


Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie  

Martyna Maciejewska

tel. /46/ 863-14-81 wewn.210

e-mail: martyna.maciejewska@cussochaczew.pl

kontakt