przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
170848 odwiedzin

"Wspieraj Seniora"

A A A

,,WSPIERAJ SENIORA”W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.


Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

Numer telefonu do CUS w Sochaczewie : 046 863 14 81

Osoby do kontaktu: Pani Olga Kujawa

Pani Anna Chłystek

lub zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do CUS w Sochaczewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.


Koszty zakupów pokrywa Senior.

kontakt