przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184513 odwiedzin

Oferta DDPS

A A A

OFERTA I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Głównym celem Domu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych, seniorów do społeczności lokalnej.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla mieszkańców Sochaczewa,kobiet i mężczyzn niesamodzielnych w wieku 60 i więcej lat,wyjątkowo dla osób w wieku poniżej 60 lat, które ze względu na wiek,chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

 

Zakres świadczonych usług w DDPS

 

  1. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

        - zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego   spędzania wolnego czasu,

        - zapewnienie nieodpłatnie lub odpłatnie 1 posiłku dziennie,tj. obiad dwudaniowy

         stały dostęp do ciepłego napoju, latem również zimnego.

 

  2. Świadczenia o charakterze opiekuńczym polegające na:

  - tworzeniu domowej atmosfery,

  - pomocy w podstawowych czynnościach życiowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem

  - udzielaniu pomocy uczestnikom w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych

 

  3.Świadczenia o charakterze wspierającym:

  - organizacja czasu wolnego,

  - umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m. in. zajęcia

  terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie

  i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),

  - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m. in. zapewnienie uczestnictwa

  w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.

  - kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej.


  Stworzenie warunków do:

  -  rozwoju samorządności uczestników Domu,

  - samopomocy uczestników,

  - rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,

  - wolontariatu międzypokoleniowego;

   

kontakt