przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
170849 odwiedzin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - USŁUGI OPIEKUŃCZE 2021

A A A
Sochaczew, 22.12.2020 r.
Zawiadomienie

o udzieleniu zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku".

 

 


Sochaczew, 16.12.2020 r.

Informacja o treści złożonych ofert


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku".Sochaczew, 07.12.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 


"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2021 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.


IWZ MOPS USŁUGI OPIEKUŃCZE 2021.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu usługi opiekuńcze 2021.pdf

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc

załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc

załącznik_nr_3_wykaz_usług.doc

załącznik nr 4 do SIWZ umowamops.doc


kontakt