przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158023 odwiedzin

Pogotowie Lekcyjne

A A A

Program "Pogotowie Lekcyjne" jest pozafinansową formą pomocy skierowaną do dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, mających trudności w nauce. Program ten stworzony został z myślą o dzieciach oraz młodzieży, którzy nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających wyników w nauce.

Główne założenia programu to pomoc w odrabianiu lekcji, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków w nauce, pomoc w zdobywaniu informacji z różnych źródeł (biblioteka, internet), motywowanie i rozbudzenie ciekawości oraz zainteresowań, pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy. Zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy czwartek w godzinach 1600 - 1800 w sali Klubu Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Cele programu:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających w douczaniu
  • dożywianie dzieci w formie jednego posiłku
  • edukowanie odnośnie podstawowych zasad savoir vivre
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji
  • wzmocnienie prawidłowych postaw dzieci
  • integracja dzieci i wolontariuszy
  • przełamywanie oporów poprzez motywowanie dzieci do naśladownictwa pozytywnych wzorców i postaw moralnych
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i wiary we własne możliwości.
kontakt