przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158013 odwiedzin

Cele projektu

A A A

Program zakłada łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do pomocy z osobami, które takiej pomocy potrzebują. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w dalszym ciągu łącznikiem między potrzebującymi, a pomagającymi. Założeniem programu jest dobrowolna, nieodpłatnie świadczona pomoc na rzecz osób potrzebujących.

Celem nadrzędnym w organizacji i prowadzeniu wolontariatu jest zaspokojenie potrzeb osób z problemami:

 • niewydolności wychowawczej;
 • niepełnosprawności;
 • osób samotnych i starszych;
 • chorych, w tym chorych przewlekle;
 • organizowanie czasu dzieciom rodziców, którzy aktualnie zajmują się załatwianiem spraw w Ośrodku, tzw. "Kącik zabaw"
 • poprawa osiągnięć u dzieci, u których występują symptomy niepowodzeń w nauce poprzez udzielanie korepetycji tzw. "Pogotowie Lekcyjne"

Cele szczegółowe i ich osiąganie:

 • kształtowanie świadomości środowiska lokalnego,
 • zwiększenie aktywności społeczności sochaczewskiej do działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • wsparcie i organizowanie pomocy wszystkim potrzebującym w sytuacjach trudnych,
 • podejmowanie wspólnych działań, w celu przezwyciężenia sytuacji trunej oraz pomoc przy zmianie warunków,
 • pomoc doraźna przy organizacji imprez oraz przedsięwzięć realizowanych przez MOPS, ŚDS,DDPS oraz inne placówki.
kontakt