przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158022 odwiedzin

Warsztaty Edukacyjne dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi

A A A

Rodzina jest miejscem w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są jego podstawowe potrzeby zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. To także miejsce kształtowania się młodego człowieka, gdzie spełnia się wiele funkcji rzutujących na proces wychowania. Rodzinę trzeba traktować jako system - całość wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Liczne badania dotyczące zaburzeń i nieprawidłowości w zachowaniu dowodzą iż silne więzi w relacjach rodzic-dziecko stanowią podstawowy czynnik chroniący i zabezpieczający przed wieloma czynnikami wysokiego ryzyka tj. agresja, przedwczesna inicjacja seksualna, uzależnienia. Z myślą o rodzicach, zwłaszcza o rodzicach mających problemy wychowawcze w MOPS organizowane są warsztaty edukacyjne.

Projekt adresowany jest do rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi z terenu miasta Sochaczewa. W ramach projektu zostały utworzone dwie grupy.

Cele warsztatów:

  • doskonalenie prawidłowych relacji rodzic - dziecko oraz dziecko - rodzic
  • podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich
  • zmniejszenie poczucia rodziecielskiej bezradności
  • pogłębienie świadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych
  • ułatwienie zakwestionowania niektórych istniejących stereotypów i mitów odnośnie do wychowania
  • odkrywanie w sobie potencjału rodzicielskiego
  • integracja z innymi rodzicami

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Obecnie działają dwie grupy warsztatowe. 

Wszystkie osoby zainteresowani udziałem w warsztatach edukacyjnych zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu: 046 863 14 81 lub 82

Zapraszamy!

kontakt