przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158022 odwiedzin

Grupa samopomocowa dla osób z problemem alkoholowym

A A A

Projekt adresowany jest do osób z problemem alkoholowym, które nie podejmowały do tej pory terapii oraz tych którzy ją ukończyli i odczuwają potrzebę dalszego kontaktu z osobami mające podobne problemy.

Celem, który pragniemy realizować jest zapoczątkowanie lub kontynouwanie procesu uaktywnienia społeczności lokalnej (w tym przypadku osób z problemem alkoholowym) w celu dalszego nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie dalszego zdrowienia. Wśród celów szczegółowych wymienić należy:

  • utrwalenie osiągniętej abstynencji i kontynuowanie procesu zdrowienia (profilaktyka trzeciorzędowa)
  • pokazywanie alternatywnych do picia form spędzania wolnego czasu
  • umożliwienie ze wsparcia grupy, doskonalenie umiejętności współżycia w grupie
  • modelowanie pozytywnych aspektów przestrzegania norm grupowych i społecznych
  • doskonalenie umiejętności konstruktywnej komunikacji
  • dostarczenie pozytywnych przeżyć
kontakt