przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158020 odwiedzin

Grupa wsparcia dla chorych na SM

A A A

Projekt jest adresowany do osób chorujących na SM oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie miast Sochaczew oraz okolicznych ościennych gmin.

Głównym celem projektu jest podjęcie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób chorujących na SM oraz wspieranie ich w walce z chorobą. W ramach projektu są realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:

Realizacja gółwnego celu projektu wymaga realizowania następujących celów szczegółowych:

  • zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz podniesienie samooceny
  • wzmocnienie wiary i poczucia sprawstwa w walce z chorobą
  • poszerzenie wiedzy w zakresie leczenia i rehabilitacji
  • zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego
  • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami dotyczących możliwości leczenia i rehabilitacji oraz dotyczących innych sfer
  • umożliwienie spotkania ze specjalistami (psycholog, prawnik, rehabilitant, itp.)
  • umożliwienie spotkania z przedstawicielami Władz Miasta oraz z przedstawicielami placówek zajmujących sie pomocą osobom niepełnosprawnym
kontakt