przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158020 odwiedzin

Klub Wolontariatu

A A A

 

 

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Klubu Wolontariatu odbywają się spotkania tzw.'' Pogotowie lekcyjne „ podczas których wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Spotkania te odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00 w trakcie trwania roku szkolnego.

Program woluntarystyczny realizowany w MOPS Sochaczew zapewnia osobom potrzebującym pomocy kontakt z osobami gotowymi nieść taka pomoc. Opiera się on na :

- Pracy z klientem indywidualnym : praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – rozmowy wspierające, organizowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego, indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą- pomoc w nauce

- Pracy krótkoterminowej : pomoc przy organizacji różnorakich imprez masowych oraz różnorodnych akcji np. dzień dziecka, mikołajki, majówka seniora, imprez o tematyce wakacyjnej.

- Pogotowie lekcyjne : pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości
w programie szkolnym w neutralnym, bezpiecznym miejscu wyznaczonym na terenie Ośrodka.

kontakt