przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158023 odwiedzin

Zostań Wolontariuszem

A A A

Masz dobre serce?
Dysponujesz wolnym czasem?
Lubisz pomagać innym?


ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!! ZAPRASZAMY!!!

“Człowiek tyle jest wart ile może dać drugiemu człowiekowi”


Wolontariat jest świetną możliwością do tego, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym lub oderwać się od pracy i rozwijać swoje pasje. Każdy musi znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, ponieważ wtedy traci swój sens.


Co to jest wolontariat?

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne , świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńskie.

Cele wolontariatu :

- Wyrównywanie szans społecznych m.in. poprzez pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, osobom starszym, samotnym, ludziom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, 
- Aktywizowanie społeczności do działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.
- Umożliwienie osobom potrzebującym pomocy kontaktu z osobami gotowymi nieść pomoc w ramach wolontariatu,
- Promowanie idei wolontariatu jako możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.


Kto to jest wolontariusz?

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie (ochotniczo) i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko – rodzinne na zasadach określonych w Ustawie.


Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w ośrodkach pomocy społecznej może zostać każdy, bez względu na wiek, status materialny, wykształcenie itp. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać na to pisemną zgodę swojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego. 

Powody dla których wart zostać wolontariuszem:

- Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego;
- Zdobywasz doświadczenie zawodowe, którym możesz wzbogacić CV i list motywacyjny;
- Poznajesz nowych ludzi oraz system działania instytucji, w interesującej cię branży;
- Wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, z którą połączysz swoją przyszłość;
- Wolontariat może być sposobem na pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o samym sobie, o swoich predyspozycjach oraz możliwościach;
- Możesz się nauczyć umiejętności działania w zespole, poprawnej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, kreatywności itp.
- Twoje umiejętności tj. znajomość komputera, zdolności artystyczne, znajomość języków obcych, mogą stać się nieocenione i potrzebne innym osobom, a w tym dzieciom.
W przypadku osób bezrobotnych praca woluntarystyczna pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie 
w środowisku społecznym, jest dobrze postrzegana przez przyszłego pracodawcę.


Wolontariat pozwala na : 

- rozwijanie posiadanych umiejętności,
- odkrywanie nowych talentów,
- nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
- odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
- uzyskanie poczucia satysfakcji,
- pojawienie się w CV ważnej pozycji : byłem/am wolontariuszem/ką,
- ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego.


Wolontariat jest ważny ponieważ :

- uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
- pomaga przetrwać okres bezrobocia,
- jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy,
- daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.Formy nagród dla wolontariuszy:

- Certyfikat współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej podpisany przez Dyrektora Ośrodka;
- Warsztaty i szkolenia ze specjalistami;
- Spotkania integracyjne;
- Możliwość zorganizowania spotkań z interesującymi ludźmi z różnych dziedzin, 
w zależności od oczekiwań wolontariuszy;
- Możliwość współpracy z lokalnymi mediami.


Szczególnie zapraszamy:

- dzieci z gimnazjów;
- młodzież szkół średnich;
- studentów;
- osoby bezrobotne;
- osoby pracujące zawodowo;
- emerytów.

kontakt