przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

Formy Pomocy

A A A

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały ,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


2.Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna ,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze ,
n) pobyt w domach pomocy społecznej.

kontakt