przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184516 odwiedzin

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40 zł

A A A

Wniosek z oświadczeniami o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy składać od 1 września 2022 w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Al 600 lecia 90, II-piętro w godzinach 9.00-14.00

 

Mieszkaniec miasta Sochaczew, bądź podmiot działający na terenie, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może starać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłuże j niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

 

Uchodźca korzystający z pomocy musi posiadać numer PESEL.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania


3. Ankieta weryfikacyjna.pdf


4.klauzula informacyjna - wyzywienie.pdf

kontakt