przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184513 odwiedzin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - Usługi Opiekuńcze 2023r.

A A A

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Usługi

 

Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI OPIEKUŃCZE 2023.pdf

 

 


Sochaczew, 25.10.2022 r.

 

Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku.

Numer postępowania: ZP.262.12.2022

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi opiekuńcze 2023 rok.pdf

 

 


 

Sochaczew, 25.10.2022 r.

 

Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku.

Numer postępowania: ZP.262.12.2022

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf

 

 


 

 

Sochaczew 17-10-2022

 

Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku

Numer postępowania: ZP.262.12.2022

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

Firma GWARANT Tomczyk Sp. J

Rynek 3A

67-200 Głogów

Cena

Termin płatności

792 090,00 zł

21 dni

2

VITAL-MED. Sp. z o.o.

Ul. Nipodległości 59

37-200 Przeworski

 

- oferta złożona po terminie skłania ofert

Data złożenia przez ePUAP

17.10.2022 10:01

Cena

Termin płatności

767 474,28 zł

Brak danych

 

 

  


 

Sochaczew 17-10-2022

 

Dotyczy: Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku

Numer postępowania: ZP.262.12.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

Nazwa

Wartość brutto

Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 2023 roku

779.904,00 zł

 

 

 

 

 


 

 

Sochaczew, dn. 04.10.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O zamówieniu

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ


Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniuUO23.pdf

SWZ CUS Sochaczew 2022.docx

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychUO23.doc

Zał 2 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. wypełniony.docx

Zał 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx

Zał. 4 projekt umowy CUS.doc

Zał. 7 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 1 UO23.docx

załącznik_nr_5_wykaz_usług.doc

załącznik_nr_6_wykaz_osób.doc

kontakt