przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184514 odwiedzin

Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej usługi opieki na odległość dla mieszkańców Sochaczewa 65+ w 2022 roku"

A A A

Sochaczew, dn. 26.04.2022 r.


Ogłoszenie na realizację zamówienia publicznego

poniżej 130 000 PLN netto


Dotyczy: "Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej usługi opieki na odległość dla mieszkańców Sochaczewa 65+ w 2022 roku".

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie opaski bezpieczeństwa.pdf

Opis przedmiotu zamówienia opaski bezpieczeństwa.pdf

Załącznik nr 2 - Oferta (2).docx

Załącznik nr 3 - wykaz usług (4).docx

Załącznik Nr 4 - RODO (2).docx

Istotne postanowienia do umowy.docx

Odpowiedź na pytania.pdf

 

Sochaczew, dn.04.05.2022 r.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasto Sochaczew/

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

 

 

                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:  zapytania ofertowego z dnia 26.04.2022 ,,Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej usługi opieki na odległość dla mieszkańców Sochaczewa 65+ w 2022 roku ”

 

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty :

 

 

1. HRP Care Sp. z o.o.ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź, cena brutto oferty:

26.220,00 zł

 

  2.  SiDLY SP.z o.o. ul. Chmielna 2/31 ,00-020 Warszawa , cena brutto oferty: 39.504,00 zł

 

 

 

 

                                                        Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

                                                                                         Zofia Berent

 

Sochaczew, dn. 18.05.2022 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Dotyczy: "Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej usługi opieki na odległość dla mieszkańców Sochaczewa 65+ w 2022 roku".


 

Treść informacji:

Informacja o wyborze ofert opaski bezpieczeństwa.pdf

 

kontakt