przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184516 odwiedzin

Korpus Wsparcia Seniorów

A A A

 

 

 

Gmina Miasto Sochaczew/ Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie  pozyskała dotację na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie seniorów 65+  zamieszkujących na terenie Miasta Sochaczewa  tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. 

 

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie 79 966,00 zł

 

 

 

 

 


 

SENIORZE -  SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie przystępuje  do realizacji II modułu Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

Adresaci Programu

Program jest adresowany do:

  • Mieszkańców  miasta Sochaczewa  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Działania programu

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

 Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski, 
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

 

Skorzystaj z programu

Osoby w wieku 65+  (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie z Marzeną Zydlewską, tel (046 863 -14-81 wew. 216), Eweliną Tymorek (046 863 14 81 wew.218) lub osobisty w siedzibie Centrum Usług Społecznych Al.600-lecia 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ważne

Zapisy przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia br. Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

kontakt