przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184512 odwiedzin
Przedłużenie terminu naboru osób do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Przedłużenie terminu naboru osób do udziału w Programie

"Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

 

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Sochaczew do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o przedłużeniu terminu naboru osób do udziału w programie.

 

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2023 r.

 

 Procedura przystąpienia do Programu "Opieka wytchnieniowa".

 

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

     W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM  (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie Al.600-lecia 90). Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Realizator Programu w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoby  zainteresowane  tą formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów: pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew. 217  Pani Aleksandra Lewandowska-Raczkowska.

Wiecej informacji o programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/)

 

 

A A A
28.02.2023
godz.07:59
 
kontakt