przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
158019 odwiedzin
Przedłużenie terminu naboru osób do udziału w programie ,,Opieka wytchnieniowa”

Ważne

Przedłużenie terminu naboru osób do udziału w programie ,,Opieka wytchnieniowa”

 

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Sochaczew dofinansowania do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa ”-edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pragniemy poinformować o przedłużeniu terminu naboru osób do udziału w programie.

 

Program ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany jest przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2021.

 

Procedura przystąpienia do Programu opieki wytchnieniowej

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia.Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie Al.600-lecia 90).

Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów : pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew.216 Pani Marzena Zydlewska

Więcej informacji o programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Karta zgloszenie do programu.pdf

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej.pdf

Załącznik do karty oceny.pdf

Oświadczenie opieka wytchnieniowa.pdf

A A A
06.04.2021
godz.12:33
 
kontakt