przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
170848 odwiedzin
MOPS przekształcony w Centrum Usług Społecznych

INFORMACJA

 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych, na podstawie Uchwały nr XVIII/186/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 listopada2020r o utworzeniu Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

Łączy się utworzone Centrum z jednostką - Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Sochaczewie, który będzie działał w strukturze Centrum.

Centrum Usług Społecznych będzie realizowało wszystkie zadania realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz promocję i ochronę zdrowia poprzez rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej   i przeciwdziałanie narkomanii(Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ).

A A A
01.01.2021
godz.11:47
 
kontakt