przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
155642 odwiedzin
Zmiany w świadczenia dla rodzin z dziećmi

Zmiany w świadczeniach rodzinnych:


Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych.

 

Zgodnie z art. 15oa. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 808), z powodu przeciwdziałania COVID – 19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

 

 Zmiany w funduszu alimentacyjnym:


Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Zgodnie z art. 15oa. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 808), z powodu przeciwdziałania COVID – 19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia  1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Ważne zmiany  dla osób ubiegających się o prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 (tj. na okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.)

Zgodnie z art. 18  w związku z art. 72 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 roku następują zmiany:

 

1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

2. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł,  to świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie , jednakże minimalna wysokość świadczenia do wypłaty nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.

A A A
19.06.2020
godz.09:40
kontakt